thuxem

亞洲應用佛學院 夏安居2019

RainRetreat small

 

亞洲應用佛學院每年一度夏安居將於本星期天(六月二日)開始。為期三個月至九月一日。

六月二日週日正念日日程如下:

               

0930       迎新簡介會

1000       行禪

1100       佛法開示

1200       夏安居「對首」儀式

1300       午餐

1430       深度放鬆

1530       五項正念修習」念誦

1700       再會

 

歡迎你來參與。

AIAB 僧尼上